Gothia Towers hälsosatsar

Gothia Towers har ingått ett samarbetsavtal med Aktivitus Testklinik & Coaching.

Under det kommande halvåret kommer Aktivitus att inspirera, coacha och jobba med Gothia Towers medarbetare och där målsättningen att Gothia Towers ska bli en än mer hållbar arbetsplats och branschens attraktivaste arbetsgivare.
-Vi ser våra medarbetare som den största tillgången vi har. För att skapa en hållbar arbetsplats vill vi som arbetsgivare bidra och inspirera till en ökad hälsa genom att öka den enskilda medarbetarens kunskap om sin hälsa och hur man själv kan påverka den, säger Daniel Stenbäck.

Gothia Towers hälsosatsning kommer att jobba med medarbetarnas hälsa på olika plan tex med tester, råd om hälsa och kondition utifrån varje medarbetares unika situation, uppföljningar mm.
– Intresset för hälsa växer hela tiden och vi vill bidra i våra medarbetares utveckling. Vi är övertygande om att välmående medarbetare ger lojala kunder som i sin tur skapar lönsam tillväxt, säger Daniel Stenbäck.

För mer information:
Daniel Stenbäck, vd Gothia Towers
Tel: 031-750 88 99
Mail: daniel.stenback@gothiatowers.com