FN-pris till hållbarhetsindex med Göteborg i topp

Världsturismorganisationen UNWTO (United Nations World Tourism Organisation) uppmärksammar de nordiska ländernas arbete för ökad hållbarhet inom mötesbranschen. Det index-nätverket ICCA Scandinavian Chapter tagit fram, och där Göteborg är i topp, har tilldelats ”Most Innovative Project Award”.
– Ett fantastiskt erkännande för arbetet som Göteborg gör, säger Carin Kindbom, koncernchef Svenska Mässan.

Göteborg har bestämt sig för att bli ledande i världen som hållbar mötesstad. Samarbetet mellan Göteborgs stad, Göteborg & Co och Svenska Mässan föddes i mars 2010, då den nordiska avdelningen av ICCA, International Congress and Convention Association, arrangerade en workshop i Göteborg kring behovet av ökad hållbarhet för mötesindustrin. Två år senare sjösattes hållbarhetsindexet och Göteborg låg i topp.
Idag ingår 23 nordiska städer i samarbetet och i fjol, vid ICCA Scandinavian Chapters årsmöte i Århus, uppdaterades indexet. Göteborg ligger fortfarande på första plats, tillsammans med Uppsala.

Carin Kindbom ser UNWTO-utmärkelsen som en bekräftelse på det målmedvetna arbete kring ökad hållbarhet som bedrivits inom Svenska Mässan koncernen i många år.
– För oss är det en trovärdighetsfråga, säger hon. Vi har infört en rad åtgärder för att minska vår klimatpåverkan. Vi täcker t ex hela vårt elbehov med vindkraft, vi samlastar och klimatkompenserar transporter, vi har alltfler närodlade produkter i våra restauranger, vi utvinner biogas ur matavfall, m m.

Men det krävs mer för att skapa en hållbar och attraktiv destination.
– Våra kunder tar inte bara ställning till vår anläggning och vår service när de placerar ett möte. De skapar sig en uppfattning om hela destinationen. Vi är i högsta grad beroende av vad andra gör, säger Carin Kindbom.

– Många aktörer i Göteborg är engagerade i arbetet med hållbarhet. Så gott som alla hotell är med, liksom transportörer och nu senast är krogarna i Göteborgs restaurangförening på väg att bli miljödiplomerade, säger Lennart Johansson, vice vd på Göteborg & Co.

Scandinavian Destination Sustainability Index är namnet på det verktyg för ökad hållbarhet som nyligen prisbelönades vid FN-organet United Nations World Tourism Organisation’s (UNWTO) världsmöte Knowledge Network Global Forum i Mexiko.

Sustainable Gothenburg (leds av Göteborg & Co):
http://corporate.goteborg.com/en-gron-stad/sustainable-gothenburg-2/ 
Vill du veta mer?
Carin Kindbom, koncernchef Svenska Mässan, tfn 031-708 80 10 eller
Carina Dietmann, kommunikationsdirektör, tfn 031- 708 80 33
Lennart Johansson, Göteborg & Co, tfn 031-3684050